evomag.ro
    science-fiction fantasy poezie eseu arte vizuale
Caută :  
Resurse Contact
Talent  -  Valea însângerată  -  Submarinul Roşu  -  Lumânărica se pregăteşte să trăiască  -  Umbra  -  Theron Girradus  -  Vară cu ciocănitori  -  Calul cruciatului  -  Luminile oraşului XXVII  -  O scânteie într-un ocean de linişte  -  În tren  -  Ultima eclipsă (II)  -  Nu vreau să fiu un erou !  -  Fragmentalism  -  Îngerul cenuşiu - Angela  -  Unde dai şi unde crapă!  -  Portiţa  -  Uitarea  -  Gândacul  -  Proză absurdă  -  Text experimental  -  O Poveste (?) modernă  -  ªarpele Midgardului  -  Puroi III  -  Recreaţia  -  Perdeaua lui Simon  -  Meduza (VII)  -  Cojocul (Cujuh)  -  Orb  -  Noapte bună, Andrei  -  Aseară...  -  Octopolul  -  Emoţia reîntoarcerii  -  Scrisoare din Hipercubul 13  -  Aventurile Poetului Rătăcitor : (II) Poetul Soarelui  -  Către a opta zi  -  Epsilon  -  Luminile oraşului VIII  -  Amintirile unei lumi departe, departe de tot  -  La chambre quotidienne (fr)  -  Penato e căutat de prieteni  -  Mărire şi decădere  -  Jocul Zeilor (IX)  -  Evadare din Paradis  -  Extratereştrii alienaţi  -  Luminile oraşului XI  -  Jocul Zeilor (VI)  -  Cum s-a născut Dumnezeu  -  Un singur trup, un singur suflet  -  Cioara


Câteva reflecţii pe marginea "Documentului De La Ravenna"…

Adrian BotezPublicat Vineri, 17 Decembrie 2010, ora 14:32

      I- SCANDALUL DOCUMENTULUI SECRET.

      UN DOCUMENT RELIGIOS BILATERAL…„SUB EMBARGO”!!!

     

      În preambulul reflecţiilor noastre, nu putem trece peste faptul că acela care i-a condus şi-i conduce, ca delegat al B.O.R., pe clericii ortodocşi, la dialogul teologic internaţional între B.O.R. şi Biserica Romano-Catolică (2008-2010) – a fost/este Arhiepiscopul Vicar al Episcopiei Oradiei…Petroniu Sălăjanul, “omul” episcopului SOFRONIE DRINCEC (n.n.: ereticul episcop, care a liturghisit, împreună cu un episcop unit, la slujba Agheazmei celei mari, pe 6 ianuarie 2008, de Bobotează… - deci, la fel de …”dezertor” din Ortodoxie, DRINCEC, precum mitropolitul NICOLAE CORNEANU, care s-a împărtăşit cu greco-catolicii în cadrul unei ceremonii solemne în data de 25 mai 2008)! Oradea este locul unde, pe 31 octombrie 2007 (cf. art. Începe prigoana dinăuntrul Bisericii, împotriva părinţilor anti-ecumenişti?, din revista online Război întru Cuvânt, 18 noiembrie 2007), egumenul Mânăstirii Huţa, Eftimie Mitra prin decizie episcopală (a episcopului SOFRONIE DRINCEC, , a fost dat afară din stăreţie (cf. Capitolul al II-lea al lucrării de faţă), pentru opiniile sale contrare „ecumenismului”(…“ecumenismul”, ca fiu preaiubit al new-age-ismului!)…Oradea este locul unde influenţa romano-catolică şi uniată (greco-catolică) este foarte mare, deci şi presiunile „cezaro-papale” sunt la fel de mari…[1]Chiar nu se găsea vreun cleric „regăţean”, care să se afle deasupra tuturor suspiciunilor…???!!! …Întrebăm şi noi, că altceva, ce să mai facem, acum…?!

      Venind „pe document”…După titlul Documentul de la Ravenna – urmează menţiunea: „document sub embargo: poate fi publicat doar după 15 noiembrie“ (2007). Apoi, abia, urmează enunţul tematicii documentului şi data…data a ce?! Cine a alcătuit Documentul?! L-au întocmit romano-catolicii , singuri-singurei, şi apoi i-au chemat pe ortodocşi, să vadă şi „proştii ăia bărboşi şi pletoşi”, ce „ocoşi”, fercheşi şi deştepţi foc, şi (o)culţi de mama focului, sunt papistaşii?!… – sau le-o fi trimis bucureştenilor de la Patriarhie „testul grilă” al textului, prin Internet?! Oricum, de niciunde nu rezultă că, la întocmirea Documentului, ar fi participat, fie şi formal, vreun ortodox…Da, să nu uităm formularea temei, mai mult subsidiară decât fundamentală, prin ecoul stânjenitor, permanent, al „subteranelor” textului…: „Consecinţe ecleziologice şi canonice ale naturii sacramentale a Bisericii: comuniune eclezială, sinodalitate şi autoritate”…Mda, e singurul loc unde nu-ţi ia ochii multitudinea de reluări redundante ale vocabukei „catolic”…

      Locul şi data: „Ravenna, 13 octombrie 2007″…Ca să se ştie cine-i „jupânul”, cine mână caii şi pe unde…

      Această menţiune („document sub embargo”), care reflectă o atitudine de discreţie cel puţin exagerată, dacă nu de-a dreptul suspectă – face ca documentul cu pricina să se înscrie mai curând între cele laice, decât între cele religioase. Cel puţin noi nu suntem de acord cu cuvântul „embargo”, când e vorba de Biserica Lui Hristos: e ca şi cum ai spune că-l pui pe Hristos-Lumina Lumii sub „embargo-oboroc”…Numai creştineşte nu sună!!! …Dar, să admitem că, prin această exprimare cu totul nefericită, s-ar fi înţeles că, întâi, Bisericile din ambele părţi ale Europei, şi din Răsărit, şi din Apus, au de gând să convorbească, întru adevărată sobornicitate, cu clericii şi monahii, pentru ca, apoi, după ce aceştia ar fi înţeles textul şi ar fi fost de acord cu toate cele ale Documentului de la Ravenna, să purceadă, fiecare în episcopia, parohia, mânăstirea ori schitul lui sâlhui, să propovăduiască poporenilor marile adevăruri şi revelaţii ale Documentului…Nici vorbă de aşa ceva!!! Am întrebat preoţi din toată ţara, inclusiv din Bucureşti – şi toţi mi-au spus că au auzit ei ceva despre Acordul de la Ravenna, dar…nu ştiau „cu ce se mănâncă”…

      Atunci, de ce aţi pus „embargo” pe conţinutul Documentului, Prea Sfinţiţilor?! 13 octombrie-15 noiembrie 2007…O lună şi două zile…Cam mult…Sau simţeaţi că lucrurile din el nu miros bine nici măcar pentru preasfinţiile dvs., şi că aveaţi nevoie de un răgaz spre a vă împăca chiar propriile conştiinţe…?!

      În cele 46 de puncte ale acestui important Document - cu rost ori mai puţin, cuvântul „catolic” apare nu doar la fiecare punct, ci DE CÂTEVA ORI LA FIECARE PUNCT – parcă ar fi devenit o obsesie, ori o mantră de fascinaţie subliminală!!! Bine, înţelegem şi noi că, chipurile, voiaţi să subliniaţi faptul că Biserica-Hristos, chiar despărţită/despicată, de păcatele noastre istorice… – cât ale noastre, cât ale voastre… – domneşte, unică, pe deasupra de vremi şi de spaţii…ESTE A COSMOSULUI UMANO-DIVIN, în integralitatea lui…dar o spui o dată, şi bine! Se presupune că cititorii Documentului nu sunt oligofrenii, de prin şcolile speciale…căci, atunci, chiar că începe să ne pună serios pe gânduri rostul…”embargoului”!!!

      Şi dacă, în Partea I, punctul 14, se recunoaşte că, în creştinism, „a conduce înseamnă a sluji” – atunci înseamnă că se recunoaşte şi că Documentul acesta, elaborat de vlădici, este spre a sluji „opincile”, adică pe oamenii simpli…(singuri spuneţi şi recunoaşteţi, la punctul 20, că „În virtutea Botezului care l-a făcut mădular al lui Hristos, fiecare botezat e chemat, potrivit darurilor Duhului Sfânt Unul, să slujească în comunitate” (cf. 1 Co 12, 4–27)”. Şi atunci, de ce pregetaţi, şi în ziua de azi, să puneţi în discuţie publică (după eventuala prezentare INTEGRALĂ a Documentului, de către preoţii parohi…care, din păcate, habar n-au de existenţa Documentului!!!), acest text?! Vă este frică de ceva, că aţi greşit, în acest text (în formulare ori conţinut) cu ceva?! Dacă DA – atunci, anulaţi-l, pentru că Hristos nu admite ambiguităţile parşive, gura cu limba despicată şerpeşte: „Ce este DA, să fie DA, ce este NU, să fie NU – căci mai mult decât atâta, de la Satana este!” – grăieşte El, cu dreptate, către apostoli…

      Poate că vă mustră înţelesurile ascunse ale punctului 32, unde formularea „una şi catolică” („Fiecare Biserică locală e în comuniune nu numai cu Bisericile vecine, ci cu totalitatea Bisericilor locale, cu cele prezente acum în lume, cu cele care au fost de la început, cu cele care vor fi în viitor şi cu Biserica deja în slavă. Potrivit voinţei lui Hristos, Biserica e una şi indivizibilă, aceeaşi întotdeauna şi în orice loc. ambele noastre părţi mărturisesc în Simbolul niceo-constantinopolitan că Biserica e una şi catolică. Catolicitatea ei îmbrăţişează nu numai diversitatea comunităţilor umane, ci şi unitatea lor fundamentală“) se pare că ascunde o capcană semantică: Biserica Romano-Catolică nu apasă pe sensul spiritual-hristic al unităţii Bisericii, ci pe sensul cezaric, de „Biserică ATOTSTĂPÂNITOARE”, dictatorial-terestră, precum a fost în Evul Mediu apusean…precum tânjeşte şi se implică şi aţâţă, vinovat, (în) toate conflictele mondiale moderne… (dar, tot Hristos spune: „Ce folos că vei câştiga lumea întreagă, dacă-ţi vei pierde sufletul?“). Să nu uităm că, din primăvară, cu surle şi trâmbiţe, va veni în România, în plină zi, de data asta, „Opus DEI“, care numai din clerici nu e formată… – ci din mari potentaţi, bancheri, „lătrăi”/avocaţi, profesori universitari(?!) etc.

      …Dar, poate, mai tare vă va fi mustrând cugetul, de puneţi textul sub „embargo”, pentru punctul 42: „Sinodalitatea la nivel universal exercitată în sinoade ecumenice implica un rol activ al episcopului Romei ca protos al episcopilor scaunelor mari în consensul episcopilor adunaţi. Deşi episcopul Romei n-a reunit Sinoadele Ecumenice din primele secole, nici n-a prezidat vreodată personal asupra lor, a fost, cu toate acestea, implicat îndeaproape în procesul luării deciziilor de aceste sinoade.”

      Ne pisaţi cu Papa cel al vostru, „apuseanul” (e clar că urmăriţi să ne “fascinaţi”, cu “extraordinarităţile” Sanctităţii Sale, pentru a recunoaşte atât primatul papal (“protos”…!!!), cât şi infailibilitatea Papei…şi să ne lepădăm de “barbara” noastră Ortodoxie, pe care noi, în simplitatea nostră de Duh – “Fericiţi cei săraci cu Duhul, căci a lor va fi Împărăţia Cerurilor”… - , o considerăm SINGURA CALE DREAPTĂ, CĂTRE HRISTOS-LUMINA MÂNTUITOARE A LUMII!!!) – şi bateţi ca apa-n piatră că el/Papa şi numai el/Papa „s-a implicat şi se implică”, mai pe faţă, mai „pe şest”, în toate Sinoadele Ecumenice, din vechimea primelor secole, şi până azi… (nu zic, am simţit şi noi, de departe, mirosul de pucioasă…): chiar dacă „n-a prezidat vreodată personal asupra lor, a fost, cu toate acestea, implicat îndeaproape în procesul luării deciziilor de aceste sinoade“…Măi, măi, măi… – şi ne mai mirăm de ce durează dihonia în lumea pământească, care s-ar vrea creştină, dar tot o-mpunge cineva dincotrova…DE O MIE DE ANI…!!!

      …Sub embargo sau nu, ACUM textul există. N-ar fi rău ca el să fie publicat de orice revistă ori ziar, clerical ori laic (de preferat, însă, clerical…pentru că am văzut, în „cazul Tanacu”, ce-i poate pielea presei laice, în goană turbată după „rating”…) – şi, apoi, discutat de preoţii parohi, în fiece bisericuţă românească…Dar, mai dihai decât orice, am dori, din rărunchi, să ştim ce anume a fost împuternicit/autorizat, de către Patriarhia B.O.R., Arhiereul Vicar al Episcopiei Oradiei, PETRONIU SĂLĂJANUL, să accepte, din tot acest text…şi, mai mult ca sigur, din multe alte texte adiţionale, care abia acelea, CU MULT MAI MULT DECÂT SIGUR, sunt sub un „embargo” de o străşnicie nemaiîntâlnită…cine ştie pentru câte luni ori ani… (oricât ar încerca vlădica , Arhiereu Vicar al Episcopiei Oradiei – de fapt, foarte palid…de parcă ar fi văzut strigoi… – s-o dea „la întors”, tare încâlcit şi neconvingător, că, cică: „Delegaţii Bisericilor Ortodoxe şi cei ai Bisericii Romano Catolice nu au luat în discuţie şi nu au căzut de acord asupra faptului că episcopul Romei ar fi, în acest moment, primul între patriarhii lumii” – …dar, dacă n-o fi în ACEST moment, momentul 13 octombrie 2007 – păi, cine ştie, poate că s-o fi făcut de ALT moment – să zicem, de 21 noiembrie 2010… când episcopul Romei ar putea, foarte bine, să FIE/SĂ FI DEVENIT DEJA „primul între patriarhii lumii”… – mai ştii?! – …căci multe şi încurcate sunt căile Domnului…mai ales când ele trec, ireversibil, pe la Vatican-Ravenna…)

      Dar Adevărul va ieşi la suprafaţă, CA TOTDEAUNA – precum „oleul/untdelemnul deasupra apei“…

      ***

     

      II-„ECUMENISM?!…SAU PUCIOASĂ?!

     

      În numărul din 22 noiembrie 2007, revista ROST publica următoarele:

      “Miercuri, 21 noiembrie, începând cu ora 16.00, la Café DEKO (în clădirea Teatrului Naţional din Bucureşti), a avut loc o dezbatere pe marginea Acordului de la Ravenna, dintre Bisericile Ortodoxe (mai puţin cea rusă şi cea bulgară), Biserica Romano-Catolică şi Biserica Greco-Catolică.

      Invitaţi să-şi spună punctul de vedere au fost Daniel Barbu – profesor la Universitatea Bucureşti, Petre Guran – istoric al religiilor, Remus Rădulescu – jurnalist la Radio România, Mirela Corlăţan – jurnalist la Cotidianul şi Corvin Ariciuc – jurnalist la Adevărul. Dar, după expunerile făcute de Daniel Barbu şi Petre Guran, au putut interveni în discuţie toţi cei prezenţi, între care Răzvan Codrescu, Răzvan Bucuroiu (Lumea credintei şi preşedinte AZEC), Gelu Trandafir (România Libera), George Damian (Ziua), Bogdan Teleanu (Biroul de presă al Patriarhiei Române), Mirel Bănică (sociolog al religiilor şi publicist la Dilema veche). Întrunirea, moderată de Marius Vasileanu, şi-a propus să lămurească felul în care a fost reflectat evenimentul semnării Acordului de la Ravenna şi motivaţiile acestei reflectări. S-a discutat însa mai mult despre conţinutul documentului.(…)

      În debutul dezbaterii, Marius Vasileanu a citit o serie de titluri apărute cu acest prilej în cotidianele naţionale românesti, prin care se anunţa un fapt incredibil: ortodocşii (n.n.: care ortodocşi? – evident că DOAR trimişii Patriarhului României, iar nu noi, cei “de rând”…) îl recunosc drept şef pe papă.

      (…)Daniel Barbu a afirmat, uzând de mijloace diplomatice, că documentul de la Ravenna recunoaşte primatul papal.

      (…)Mirel Bănică s-a declarat pesimist cu privire la evoluţia dialogului ortodoxo-catolic, întrucât suntem formaţi în doua matrici spirituale diferite, în virtutea cărora catolicii vor recepta Acordul ca pe o cedare din partea ortodocşilor, iar ortodocşii ca pe o o posibilă capcană.

      La rindul sau, Remus Radulescu a atras atentia ca este inadmisibil ca Acordul sa fie o recunoastere a primatului papal – caci acesta este, din punct de vedere ortodox, o erezie.”

      Noi am fi dispuşi, mai curând, să acceptăm opinia dlui Claudiu Târziu, directorul revistei ROST: “Înainte de a se discuta primatul papal s-ar fi cuvenit sa se inlăture diferentele dogmatice, mai ales ca unele sint considerate erezii de catre ortodocsi. Pina ce Bisericile nu stabilesc ca marturisesc aceeasi credinta, nu are sens sa discuti cine e primul dintre patriarhi. In sfirsit, consider ca Biserica Ortodoxa Româna ar trebui sa elaboreze o “traducere” a Acordului, pe limba fiecarui credincios, in care sa se arate ce anume s-a hotarit la Ravenna. Deoarece, la modul cum ni s-a servit textul pina acum, noi am putea sa credem fie ca Biserica noastra a admis o abdicare de la dogma ortodoxa, fie ca la Ravenna nu s-a decis nimic [n.n.: Este neverosimil că reprezentanţii Bisericilor semnatare au avut nevoie de o săptamână de discuţii pentru a concluziona: este adevărat că înainte de schismă, ortodocşii şi catolicii alcătuiau o singură Biserică! Pentru că asta spune, în esenţă, comunicatul-precizare semnat de PS Petroniu Salajanul]” -

      …şi acceptăm aceasta, pentru că, în primul rând, prin afirmaţiile domniei sale, dl Claudiu Târziu pune o altă problemă gravă, şi anume ambiguitatea în care ne lasă, în mod egal, textul Acordului, cât şi Patriarhia Română, prin netraducerea adecvată a prevederilor respectivului Acord. Este firesc ca, în atari condiţii, să ne punem întrebări peste întrebări, despre bună-credinţa unor ierarhi de-ai noştri, care, după ce stau, în secret, la taclale, O SĂPTĂMÂNĂ ÎNCHEIATĂ, cu reprezentanţii Vaticanului, nu manifestă un minim respect faţă de Neamul Românesc Ortodox: SĂ COMUNICE, ÎNTR-O ROMÂNEASCĂ LIMPEDE, CE S-A DISCUTAT!!! Pentru că nu s-a pus în discuţie preţul cartofilor, CI SUFLETUL NOSTRU!!! Orice speculaţie poate fi valabilă, atâta timp cât, pe de o parte, nu există un comunicat oficial al B.O.R. – iar pe de altă parte, ne informează o româncă, practicantă ortodoxă şi rezidentă, de multă vreme, în Franţa: “La Radio France Info, post ascultat de mulţi automobilişti în timp ce conduc, s-a anunţat semnarea unui acord între toate bisericile ortodoxe(mai puţin cea rusă/Alexei al II-lea) şi biserica catolică, acord prin care se recunoaşte primatul papei. Comentariul concluziona că, de acum încolo, papa este recunoscut ca şef al tuturor bisericilor catolice şi ortodoxe din lume (minus cea rusă). La radio se spunea ca Vaticanul priveşte această nouă situaţie cu reţinere şi fără triumfalism, mai ales din cauza abţinerii Rusiei.”

      Şi, stimaţi fraţi catolici, fiţi siguri că nu vă va merge cu Rusia, Bulgaria şi cu Grecia, aşa cum, se pare (din păcate, după cum vedeţi, şi francezii au înţeles acelaşi lucru pe care l-au dedus unii români, ca Marius Vasileanu şi Daniel Barbu – din “scurgerile” către presă, de la Patriarhie… – probabil că Patriarhia vrea să ne obişnuiască cu ideea Primatului Papal Absolut!!!…dar, după opinia mea, aţi reuşit cu totul altceva, ce nici n-aţi visat, probabil: SCHIMBAREA OPINIEI PUBLICE, FAŢĂ DE ŢĂRILE SLAVE!!!…şi, pe cale de consecinţă logică, slăbirea admiraţiei (fără limite şi bun-simţ!) faţă de SUA… – ceea ce nu-i chiar rău, pentru o Românie care a uitat de abecedarul logicii diplomaţiei, care-ţi dictează să iei seama, mai curând, atent-veghetor şi cu prioritate, la vecinii “de proximitate”, de care depinzi direct şi vital! – …şi mai cu măsură, demnitate şi înţelepciune la… “transatlantişti”…: “Îl admir pe IPS Alexei al II-lea! Bravo lui – şi bulgarilor!” – exclamă românca, rezidentă în Franţa…), v-a mers cu România, în care “Opus Dei” şi Masoneria ne-au ales Patriarh…Demn de luat în seamă este că Patriarhul României contemporane a luat apucăturile politicienilor…”mireni”: ne pune, DICTATORIAL, în faţa faptului împlinit, fără O MINIMĂ CONSULTARE( se pare…). Ce urmăreşte? Chiar crede că românii sunt “proştii satului”?! Sau i s-a sugerat (…”de-acolo”…de unde a şi fost propus spre numire…) să işte O SCHISMĂ, în sânul B.O.R. – ceea ce ar fi extrem de probabil, dacă lucrurile stau aşa, precum a mirosit presa, cu nenorocitul ăsta de Acord (extrem de problematic şi ambiguu) de la Ravenna…

      …”Oikoumenos”…”spaţiul/locul comun” al împreunălucrării (de DUH)?! Păi, fraţilor, nu prin “tragere în piept”, nu prin “repedea mişcare de mână şi nebăgarea de seamă a <>”(???!!! -…iar nu <>, cum presupune autentica “oikoumenos”…) şi specularea “crăpăturilor din armură” ale unui Patriarh, ales “cu obscuritate”, iar nu “mistic”, prin Pogorământul Sfântului Duh!!!) , se va putea realiza AUTENTICA ÎMPREUNĂLUCRARE, PENTRU BUCURAREA SFÂNTULUI DUH!!!

      …N-au trecut mult, şi iată ce aflăm, prin Reţeaua ARP – de la ieromonahul Eftimie Mitra, de la Schitul Huţa – demis din calitatea de egumen, de P.S. Sofronie, “din pricini de neadaptare la ecumenismul mondial/mondialist”…(redăm în întregime textul ex-egumenului Eftimie Mitra, trimis nouă prin bunăvoinţa multregretatului ARTUR SILVESTRI şi a reţelei ARP, pentru ca oricine să poată sesiza adevărul şi nuanţele situaţiei, create, parcă, zicem noi, de aceleaşi forţe “stihinice”, de pe lângă Patriarhia Română…):

      “Miercuri, 31 octombrie 2007, la manastirea Sf Cruce din Oradea a avut loc intrunirea ecumenica la nivel de dialog interconfesional intre ortodocsi si greco-catolici.

      Inainte de inceperea conferintei, episcopul greco-catolic unit cu Roma a salutat preotii prezenti, iar maica Mina Badila, stareta manastirii gazda, a cerut binecuvantarea arhiereasca a acestuia, dupa care i-a sarutat mana. Cand episcopul unit a ajuns in dreptul meu, l-am intrebat: “Cu ce ganduri ati venit?”, iar el mi-a raspuns ca a venit cu ganduri bune. Bineînteles ca gandurile lui bune erau cele ce ne tulburau pe noi de ani de zile, si anume PROCESELE. Intrebarea mea a fost catalogata de catre PS Sofronie ca “obraznicie” la adresa musafirului.

      In introducere, s-a citit cererea Episcopiei Greco-Catolice de Oradea de restituire a unor imobile (case parohiale, biserici etc.) de catre Biserica Ortodoxa. In timpul conferintei, mi-am manifestat nemultumirea, vorbind cu un preot care statea langa mine, fata de pretentiile exagerate ale greco-catolicilor dar mai ales fata de procesele pe rol. Fiind in randul din fata, cele ce am spus s-au auzit pana la masa Prea Sfintitului Sofronie. Pentru acest motiv am fost criticat de catre ierarhul ortodox, ceea ce l-a satisfacut pe episcopul greco-catolic. Mi-am cerut scuze pentru ca am vorbit neîntrebat. As fi dorit sa iau si eu cuvantul, dar nu s-a putut; au avut dreptul la cuvant doar cei randuiti. Sedinta a decurs in pace si liniste. La sfarsitul intrunirii, intre cei doi episcopi s-a semnat un document care nu a ajuns si la noi. Ceea ce stim din presa este ca cei doi episcopi si-au recunoscut reciproc “demnitatea eclesiastica”.

      Marti, 13 noiembrie 2007, in cadrul sedintei preotesti de la Beius, s-a discutat despre innoire in Biserica, iar PS Sofronie a prezentat aspectul “pozitiv” al ecumenismului si necesitatea infiintari unor episcopii si mitropolii ortodoxe peste Prut. Cu acest prilej PS Sofronie a amintit preotilor prezenti ca in timp ce se afla la o intrunire interconfesionala de la Bruxelles, a fost felicitat de organizatori pentru rezultatele ecumenice dintre ortodocsi si catolici in urma conferintei din 31 oct. 2007 de la manastirea Sf. Cruce din Oradea.

      In a doua parte a sedintei, PS Sofronie a povestit preotilor despre unii “razvratiti” care nu se supun directivelor Sf. Sinod in ceea ce priveste ecumenismul. In acest sens a exemplificat manastirea Petru-Voda, pe care a prezentat-o ca “turbulenta”, dandu-le de inteles preotilor ca la aceasta manastire ar trebui sa nu mearga si nici sa ia in seama spusele pr. Iustin Parvu. Unul dintre preotii de fata a afirmat: “Dar, in Romania, peste 90% din calugari si calugarite sunt impotriva ecumenismului”. Raspunsul ierarhului a fost: “Nu ma mira, deoarece acesti 90% dintre monahii din Romania sunt analfabeti si inculti”. In continuare, PS Sofronie a vorbit despre necesitatea pregatirii viitorilor monahi in scolile teologice. (Din pacate, majoritatea acestor scoli sunt afectate de erezia ecumenista, si scopul lor este de a-i forma pe elevii si absolventii unor astfel de seminarii intr-o gandire globalista si sincretista). Acelasi preot a mai spus ca multe dintre cartile care combat ecumenismul sunt aparute cu binecuvantarea unor membri ai Sf Sinod, iar la acestea PS Sofronie a raspuns: “Daca acesti ierarhi vor mai da binecuvantare pentru astfel de carti, se vor trezi mutati de canon intr-o manastire”. In acest moment in sala s-a asternut o tacere. Multi dintre preotii de fata se ingrijorau dar, in acelasi timp se temeau ca nu cumva acesta sa fie inceputul unei noi dictaturi sub masca ascultarii. In acest moment m-am gandit si eu pana unde merge ascultarea si de unde incepe dictatura. Sfintii Parinti spun ca ascultarea merge pana la pacat. Am primit si eu dreptul de a vorbi, dar nu am apucat sa termin nici macar prima fraza deoarece mi s-a spus autoritar: “Sa taci. Stiu ce duh te stapaneste. Vorbim dupa sedinta intre patru ochi. Tu ca si monah trebuie sa fii smerit si nu sa ma contrazici pe mine. Eu sunt episcop”. In acest moment banuiala ca urmeaza o noua dictatura s-a intarit mai mult. Am incercat sa-i cer doar dreptul de a ma exprima, dar nu mi s-a dat voie.

      La sfarsitul sedintei, PS Sofronie m-a chemat in birou, unde am discutat intr-un cadru mai restrans. Am fost avertizat din nou.

      A doua zi m-am trezit cu hotararea episcopului de a ma demite din functia de egumen, de a nu avea voie sa slujesc si sa predic in satele invecinate. Ma voi stradui ca in cat mai scurt timp sa raspund in scris acestei hotarari.

      PS

      Intr-o perioada a sedintei de la Beius am iesit din sala. Lipsa mea din sala de sedinte a durat aproximativ 10 minute. Dupa sedinta, am aflat, de la cei ramasi in sala, ca in acest timp PS a “sfatuit” preotii sa evite vizitele la pr Iustin Parvu, Arsenie Papacioc si alti “asa-zisi duhovnici care nu fac altceva decat tulburari” …

      OBS

      Cu toate ca PS Sofronie spunea ca Sfintii Parinti sunt ecumenisti nu a demonstrat aceasta.

      Si o intrebare: pr Staniloae e “incult”? caci a spus : “ecumenismul este produsul masoneriei” ….

      Nu ma simt vinovat ca sunt prigonit.

      Imi voi pierde functia sau casa sau hainele de pe mine…, nu e nici o problema..

      Sufletul nu il voi da nimanui. NU SUNT ECUMENIST !

      P. Eftimie Mitra, schitul Huta de Finis (Beius), Bihor”

      …Prea Sfinţite Sofronie – şedinţă P.C.R. aţi făcut la Oradea, iar nu întrunire frăţească!!! Şi i-aţi strâns pe toţi, pentru a da dreptate doar unora…şi exact celor care nu o au!!! Şi aţi oprit cuvântul Adevărului, sau, măcar, egalitatea în dreptul de a-şi spune toţi părerea, sub raţiunea…”ascultării”! Aţi falsificat, cu această ocazie, o dogmă a Bisericii, în favoarea lăfăirii MINCIUNII!!! Prea Sfinţite Sofronie – nu doar ex-egumenul de la schitul Huţa nu este ecumenist – majoritatea monahilor români NU SUNT ECUMENIŞTI!!! – …şi foarte mulţi preoţi de mir (dar se tem s-o declare public, pentru că DICTATURA NOULUI PATRIARH AL ROMÂNIEI (???!!!) le-a cam intrat în oase… – şi se tem pentru “post” şi pentru familii…Şi mulţi dintre cărturarii oneşti ai ţării (printre care eu sunt cel mai mişel şi mai umil…) la fel de anti-ecumenişti sunt…Şi în niciun caz din pricini de incultură – CI TOCMAI DIN PRICINI DE INFORMAŢIE “PREA BUNĂ” (…aţi zice Preasfinţia Voastră…)!!! Noi, dimpreună cu părintele Stăniloae, dar şi cu Vlădica Antonie Plămădeală şi cu mulţi alţi ierarhi de-ai noştri, cu adevărat jertfiţi Ortodoxiei, SINGURĂ PĂSTRĂTOARE DE TRADIŢIE CREŞTINĂ!!! – ştim că mişcarea “ecumenică” mondială, în forma ACTUALĂ, nu este decât unul dintre chipurile mişcării “sincretice”, cu scopuri sataniste, numite “NEW AGE”…Şi mai ştim că New Age a fost lansată de multă vreme de către Masonerie (printre fondatorii/ctitorii ei se numără şi “pionierii” rock-ului mondial, formaţia BEATLES…)…şi sub forme atât de proteice, şi cu o reclamă atât de bubuitoare, încât îi zăpăceşte chiar şi pe mulţi oameni oneşti, dintre ortodocşi…

      Că Vaticanul are impresia că “va câştiga partida cu Biserica Ortodoxă”…e liber să-şi facă iluzii…în măsura în care ar mai exista înalţi ierarhi catolici neînregimentaţi Masoneriei…Pentru că, în cele din urmă, dacă Satan (prin îngăduinţa mult-îndurătoare a Lui Dumnezeu, NU UITAŢI ACEST…”AMĂNUNT”!!!) va voi să se realizeze (pentru scurtă vreme, vă asigurăm!) InstaurareaVictorioasă a New Age-ului pe Terra – atunci se va vedea cât preţ pun Masonii şi pe “vaticanezii” neînregimentaţi satanic…

      Dacă, însă, veţi fi mai rămas, careva dintre ierarhii catolici, departe de miasmele iadului pe care ni-l pregăteşte Masoneria Atee – din inimă vă sfătuim să nu vă bucuraţi de “reuşita” – nici a Acordului de la Ravenna, nici de cea a DICTATURII ECUMENICE… – pentru că TOŢI AUTENTICII CREŞTINI VOR PLĂTI SCUMP, CU PROPRIUL LOR SUFLET!!! – această “reuşită”, care nu este decât “capcana Satanei”, spre a ne face să ne încăierăm – în loc să dezbatem, cu maximă responsabilitate, umilinţă creştină şi profunzime, adevăratele motive care, la ora actuală, au adâncit prăpastia dintre Biserici – şi prăpastia dintre Biserici şi …Credinţa credincioşilor…Şi, eventual, să se propună, de toate părţile, soluţii viabile şi oneste, prin care să nu fie jignit şi înjosit Hristos, ca la o tarabă mondială, la care fiecare încearcă să-l păcălească pe fiecare… – căci ştiţi ce a făcut Mântuitorul cu zarafii din Templu…Şi, mai presus de toate, SĂ ÎNĂLŢĂM RUGĂCIUNI FIERBINŢI CĂTRE HRISTOS – pentru că Acesta şi numai Acesta va hotărî clipa, ceasul şi ziua când “Fi-va o turmă şi-un păstor”…iar nu nevolnicele şi mişelnicele sforării dictatoriale şi hapsâne şi profund nedrepte ale unor orbi/orbiţi de Satan, ierarhi ai Bisericilor…

      Români CREŞTINI – nu rămâneţi impasibili faţă de năpastele care curg peste capetele lucide ale unor monahi fierbinţi, precum fostul egumen de la Schitul Huţa, Eftimie Mitra – sau părinţii cei atât de harnici întru LUCRAREA DUHULUI: Iustin Pârvu, Arsenie Papacioc…şi câţi alţii, smeriţi, neştiuţi, dar neînduplecaţi întru forţa curată a DUHULUI!!! Ei nu se apără pe ei înşişi: EI, PRIN AUTOSACRIFICIUL LOR HRISTIC, APĂRĂ LUMINA ADEVĂRATEI ŞI CURATEI CREDINŢE – pentru întreg NEAMUL ROMÂNESC!!! – împotriva mâlurilor puturoase ale Satanei – mâluri de PUCIOASĂ care-i orbesc pe unii dintre clericii din preajma Patriarhului Antihristului…făcându-i să-şi închipuie că au dreptul să transforme B.O.R. în lumea CEZARICĂ, a Dictaturii…(precum au tot făcut, într-o istorie întreagă, înalţii ierarhi catolici!) – uitând zisa dumnezeiască a Lui Hristos: “Ce folos că veţi dobândi lumea întreagă, dacă vă veţi pierde sufletul?”

     

      P.S.: Sofronie (şi alţii ca Prea Sfinţia sa…) să ia aminte, pentru că, prin atitudinea sa năpăstuitoare şi profund nedreptăţitoare, este pe cale de a-şi pierde şi bunul-simţ, şi simţul măsurii, şi minţile – şi să cadă în Păcatul lui Lucifer, al unei trufii fără de margini şi oarbe!!! Nu ex-egumenul de la Schitul Huţa este un răzvrătit, ci, după umila mea părere, Prea Sfinţia ta voastră sunteţi ADEVĂRATUL răzvrătit, împotriva Voii Adevărate a Lui Dumnezeu – aceea a Bunei-Înţelegeri, întru Păstrarea Neîntinată (de păcatele urii, dihoniei, nedreptăţii, slujirii nedemne a MINCIUNII etc.) a Luminii Sfântului Duh…Luaţi aminte, Prea Sfinţia voastră, şi lămuriţi-vă singur pe cine slujiţi: pe DUMNEZEUL Iubirii şi Profundei Înţelegeri, ori pe SATANA Dezbinării, Urii şi Puturoasei Dosade şi Minciuni răpciugoase…Că nu-i DELOC totuna, Prea Sfinţite Sofronie…!!!

      ***

     

      III- VINA MITROPOLITULUI ŞI A EPISCOPULUI

     

      Mulţi români se-ntreabă, împăciuitori: “Dar ce aşa mare lucru a făcut Î.P.S., Mitropolitul, Banatului, NICOLAE CORNEANU? Ce dacă s-a împărtăşit, dimpreună cu greco-catolicii? Ce mare vină are şi P.S. episcopul Oradiei, SOFRONIE DRINCEC, care a săvârşit Sfinţirea cea Mare a apei, la Bobotează împreună cu episcopul greco-catolic Virgil Bercea?!” (înainte de asta, în toamna lui 2007, participând la un concert de colinde, la greco-catolici, împreună cu membrii corului Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Oradea, a cerut iertare greco-catolicilor, <>… - vorba lui Victor Roncea, în ziarul Ziua: <> )?”

      Ce mare lucru au făcut? Păi, simplu şi zguduitor: ŞI-AU TRĂDAT NEAMUL ŞI LEGEA STRĂMOŞEASCĂ ŞI ISTORIA NECĂJITĂ/MARTIRIZATĂ A ACESTUI NEAM, VESELINDU-SE CU ŞI LINGUŞINDU-I PE ÎNŞELĂTORII ŞI CĂLĂII DE VEACURI AI ACESTUI NEAM. Căci, înainte de toate, CREDINŢA şi, deci, Biserica, plămădeşte sufletul unui NEAM (poate şi “naţiune”…). Cel puţin aşa-i la noi, la români (…cu toate că unii istorici neagă conştiinţa naţională românesc-ardelenească “ante-uniaţie”… din pricină de lipsă de acţiune politică… - poate că, într-adevăr, “naţiune” va fi însemnând “popor în lucrare politică”… - dar românii înţeleg “politica” nu prin prisma dinamismului istoriei “întru polis/cetatea de piatră”, ci prin aceea a veşniciei/statorniciei Lui Dumnezeu, în toate locurile şi lucrările Sale…). Despre moartea şi înmormântarea nevolnicului episcop (“mitropolit”, cum îl linguşeau unii…) Atanasie Anghel (căruia şi Calinic de Constantinopol, şi Dosoftei, Patriarhul Ierusalimului, ca şi Teodosie, Mitropolitul Ţării Româneşti - îi rostesc, într-un glas, numele de “Satanasie, slugă a Satanei şi Ispititor”), la 19 august 1713 (…după sinodul “pregătitor”, de două zile, din martie 1697, când n-au fost prezenţi decât 10 protopopi români…, din cei cca. 300! – aşa de mare înghesuială, pentru “uniaţie”, a fost atunci…cu toate că promisiunile erau mari, de la Viena, într-o vreme când românii erau numiţi “vite”… - aproape că ar fi ajuns…”oameni”, dacă s-ar fi ţinut de învoieli, catolicii imperiali…care nu obligau pe niciun român la schimbarea religiei, dar nici nu-i recunoşteau statutul de „om cu drept de a trăi ca OM”…precum erau numiţi şi trăiau numai maghiarii, secuii, saşii… - …abia în septembrie 1700 a fost Marele Sinod… ) N.Iorga va spune, peste veacuri că “a îngropat o Biserică şi poate, împreună cu dânsa, un popor” (cf. N.Iorga, Istoria Românilor din Ardeal şi Ungaria – până la mişcarea lui Horea, vol. I, Saeculum I.O., Bucureşti 2006, p. 372). Iar despre semnătura lui Atanasie, pe Actul Uniaţiei, în 7 aprile 1701, tot Iorga va spune, cu adâncă mâhnire şi ruşinare, pentru scăderea neamului său: “Putem spune că niciodată un episcop român din Ardeal nu iscălise o aşa de adâncă înjosire a Bisericii sale pentru a păstra, în forme oarecum onorabile pentru persoana sa, Scaunul de care, astfel, se dovedi nevrednic, pentru că acesta înfăţişa, înainte DE TOATE, un popor, cu toate suferinţele, drepturile şi aspiraţiile lui” (Idem, p. 352). Da, pentru că Decretul imperial din 21 martie 1697 conţinea un punct pe care popii români ardeleni nu-l voiseră: precum că românii ardeleni “primesc, mărturisesc şi cred tot ce Biserica Romano-Catolică primeşte, mărturiseşte şi crede”(cf. Nilles, Symbolae, p. 168). – adică, românii Ardealului să se lepede de sufletul şi Duhul lor, desăvârşit…

      Nevolnicul Atanasie, prin semnarea Actului Uniaţiei, semnase (în schimbul unui titlu de consilier imperial…) sugrumarea unui Popor Românesc şi frângerea acestui Popor Românesc UNU, din legăturile de frăţie de sânge şi de lege strămoşească ale ORTODOXIEI – căci nu numai “se adopta legea catolică după strictele prevederi ale Consiliului normativ de la Trento”, ci “se înlătura din pomenire numele Patriarhului constantinopolitan pentru acela al Papei, căruia-i jură credinţă până la moarte, ordinarea din nou, şi ca preot, de către [cardinalul] Kolonics (cf. Şt. Pop, în Cultura creştină, III, p. 458 şi urm.), căci vlădicii păgânilor (n.n.: noi, valahii, din Moldova şi Ţara Românească, eram “păgâni”, după voirea catolicilor imperiali şi unguri…) nu sunt canonici şi hirotonisirea lor n-are niciun preţ” (n.n.: iată “respectul” catolicilor, faţă de Ortodoxie, încă de atunci, şi dintotdeauna…)”…Vlădica Atanasie declara solemn că “se leapădă de toată curăşpundenţia şi dătătura în ştiinţă prin scrisoare şi prieteşugul şişmaticilor, ereticilor (n.n.: adică, “schismaticilor, ereticilor”… - tot noi, ortodocşii, singurii păstrători ai tradiţiei creştine, suntem “schismatici şi eretici”… - doar Atanasie nu făcea decât să repete, ca un papagal, ce-i dictau imperialii catolici…) şi a Craiului sau Vodii Ţărăi Munteneşti (n.n.: nu ROMÂNEŞTI!!! – iată şi respectul pentru Neamul nostru, din partea imperialilor catolici!!!); nicio carte de acum înainte cu aceia răspuns nu voi avea şi nici pre Bucureştean mai mult al mie arhiepiscop şi Mitropolit a fi, nu-l voi cunoaşte…Dară, unde a fi lipsă lui Vodă al Ţării Munteneşti sau altuia cumva dintre şişmatici a scrie carte, mai nainte cartea arăta-o teologuşului şi sfetnicului mie” (n.n.: pe lângă episcopul unit, catolicii puneau un zăvod de-al lor –“teolog” catolic…de fapt, deciziile episcopului erau deciziile “teologuşului”…aşa marionete ajung, cei ce-şi trădează neamul şi se leapădă de legea strămoşilor şi de fraţi…) – cf. N.Iorga, op. cit., p. 352. Dar doară tocmai Mitropolitul VARLAAM, din Moldova, i-a ferit pe românii ardeleni, prin Răspunsul împotriva catehismului calvinesc (1645), de ungurizare prin calvinizare, iar martirul de mai târziu şi strălucitul domn al Ţării Româneşti şi om de cultură de atunci, CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, i-a apărat pe ardeleni, să nu li se stingă sufletul şi Duhul…de atâta “uniaţie” cu catolicii… (prin permanenta veghere religioasă asupra lor, prin Mitropoliţii săi, Teodosie şi, apoi, Antim - şi prin “cărţile îmbielşugate ale tipografiei sale”), i-a apărat de desprinderea de românism, prin Uniaţie - sensul afirmaţiei despre „aflarea/dobândirea conştiinţei naţionale româneşti, prin Uniaţie”, numai prin ruşinea descoperirii, de către trădători, a propriei trădări şi a consecinţelor ei catastrofale - se verifică şi se confirmă… (N. Iorga dă numai câteva exemple, dintre aceste cărţi, dăruite Ardealului, de către Brâncovean: Zlataustul, Evanghelia, Molitvelnicul, Mineiele, Triodul, Penticostariul, Psaltirea, Apostolul, Antologhiul, Octoihul, Liturghiile, Biblia… - cf. N.Iorga, op. cit., pp. 363-365). Şi, până la moartea lui martirică, Brâncoveanu nu se va lăsa intimidat de maşinaţiunile catolicilor imperiali, în Ardeal, ci-i va sprijini, în tot felul, pe românii de peste munţi!

      După moartea “păstorului”/măcelar de Lege Românească, “Satanasie” (care, între timp, iscălise desfacerea de “uniaţiune”, cerută de majoritatea protopopilor români ardeleni…), Biserica unită din Ardeal “era lăsată în seama unor străini, care nu ştiau bine româneşte (cf. N.Iorga, op. cit., p. 373): “Freanţ Neamţul, care fusese logofăt lui Atanasie (…), apoi un german, Iosif Bardia şi, în sfârşit, ungurul Gheorghe Regai – iezuiţi cu toţii” (n.n.: iată “patriotismul/naţionalismul” uniţilor cu Roma!!! – NICI LIMBA MAMEI LOR NU ŞI-O RESPECTĂ/PĂSTREAZĂ!… - şi nu vă uitaţi la “blăjenii” Şcolii Ardelene, că nici ei nu erau grozav de încântaţi că se treziseră…uniţi cu catolicii – a se vedea Petru Maior – Procanonul: “O, de ar fi apărat Dumnezeu neamul românesc de acest feliu de oameni, învăţaţi şi teologi, cari numai cu tiful şi cu vâlva ce o au în haine şi în locul locaşului său, vreau să învingă pe toţi. De spun ceva de la Roma, să taci., să înlemneşti, să caşti gura. De arăţi din Sfinţii Părinţi, din Soboare şi din istoria cea veche a Bisearicii, asupra părerilor lor, îndată eşti schismatic, şi mai rău decât ereticii…ROMEI, ÎNCĂ DIN VREMURILE DE DEMULT, ÎNCEPUSE A-I RĂSĂRI COARNELE! – s.n.”)…

      Iată ce spune Iorga despre “uniaţie”: “Biserica unită era o creaţiune artificială; nu pornise dintr-o convingere şi nu se alcătuiseră nici interesele pe care ea s-ar fi putut sprijini. Ea nu atârna măcar de la o situaţie politică, ci numai de străduinţele unor persoane care nu mai erau acuma pentru a o sprijini. Atanasie iscăli în linişte punctele pentru desfacerea Unirii pe care i le întinseseră protopopii. Ascunse cu îngrijire, ele nu vor fi cunoscute poate niciodată: am putea bănui însă o motivare că preoţii români, şi mai ales marea mulţime a mirenilor, nu văzuseră împlinite făgăduielile făcute lor” (Idem, p. 370). Iar părintele Stăniloae subliniază că “romano-catolicii au făcut din problema reunirii bisericilor un obiect de târguială confesională”. Şi, în urma lui, vine şi întăreşte părintele protos, de la Mânăstirea Petru Vodă – Iustin Pârvu: “Pe ei prea puţin îi interesează să fie în adevăr, la ei primează supremaţia papei”.

      Da, românii păcăliţi/minţiţi, pe de-o parte, de promisiunile făcute de “drăguţul de împărat” de la Viena, pe de alta de îndemnurile (consecinţe ale promisiunilor imperiale…) propriilor lor “păstori” (preoţii, protopopii, episcopul - trecuţi la “uniaţie” din slăbiciune de fire şi de minte şi din lăcomie, prin momire şi mituire grosolană, cu mijloace aproape strict materiale: pământuri, bani, scutiri, titluri vane… – pentru trădătorii de lege…) – se răzvrătesc împotriva preoţilor uniţi şi, în general, împotriva a însăşi noţiunii de “uniaţie” – “se întorceau cu furie împotriva celor care înfăţişau aceste nădejdi în toată jalnica lor zădărnicie: preoţii uniţi. Încă din 1720, românii din părţile Inidoarei atacaseră Deva şi se luptaseră cu catanele. Acuma, în 1727, se ridicară cei din părţile Abrudului” (N.Iorga, op. cit., p. 388).

      Şi, dacă SOFRONIE DE LA CHIOARA/CIOARA (comitatul Alba) se zice că a avut sprijin, în ridicarea românilor ortodocşi, contra uniţilor (bisericile unite nu erau considrate ca recuperate pentru Ortodoxie, decât dacă erau re-sfinţite, pentru că, spuneau oamenii, UNIT=SPURCAT, DRĂCESC…), de la sârbi (şi de aceea ar fi reuşit să scape cu viaţă…), nu tot acelaşi lucru s-a întâmplat cu sute de mii de români (care n-au avut sprijin decât pe Dumnezeu şi Dreptatea Lui, care se exprima prin întoarcerea la matca Adevăratei/Dreptei Credinţe/ORTODOXIA), unii dintre ei – MARTIRIZAŢI, precum ATANASIE TUDORAN (se pare că trebuia un alt Atanasie, decât Anghel, în planul Lui Dumnezeu, care să şteargă, cu sângele său martiric, ruşinea făcută Neamului Românesc de “vlădica” Atanasie/Satanasie…) şi VASILE DUMITRU DIN MOCOD, şi GRIGORIE MANU DIN ZAGRA şi VASILE OICHIU DIN TELCIU…:”La 12 noiembrie 1763, pe platoul din Salva, a avut loc execuţia. Atanasie Tudoran a fost frânt pe roată de sus până jos, iar capul i-a fost legat de o roată, <> - după cum se arată în sentinţa de condamnare. Împreună cu Atanasie au fost martirizaţi prin spânzurătoare, pentru aceeaşi vină, Vasile Dumitru din Mocod, Grigorie Manu din Zagra şi Vasile Oichiu din Telciu, alte 19 persoane fiind supuse bătăilor cu vergi, mulţi din cei bătuţi au murit sub lovituri. Capetele celor martirizaţi au fost ridicate pe pari la porţile caselor unde locuiseră, iar bucăţi din trupurile ciopârţite au fost aşezate la răscruci de drumuri.”

      De-a lungul vremurilor, mulţi din cei rătăciţi de către rătăciţii lor ierarhi slabi la fire şi lacomi (ori numai lacomi…), ba chiar şi unii din ierarhii rătăciţi - s-au întors la dreapta credinţă – ORTODOXIA…Şi tot de-a lungul vremurilor, lingăii rămaşi dimpreună cu călăii neamului lor au devenit spionii şi agenţii de influenţă şi de ispitire ai Vaticanului, în Ţara Românilor…Dovadă a stat, printre multe altele, şi alegerea de Patriarh, din toamna anului trecut…Ajutoare şi complici de călăi, simbriaşi ai demonului, asta au rămas, din cei înşelaţi şi, apoi, deveniţi ei înşişi - înşelători!

      De aceea, se spune, în EUHARISTIE: “Împărtăşania din mâna eretică este otravă, nu simplă pâine” (cf. Sf. Iustin Popovici, Biserica Ortodoxă şi Ecumenismul, Mânăstirea Petru Vodă, 2003) – întrucât ORTODOXIA ROMÂNEASCĂ este întemeiată pe sfinţi martiri şi mucenici, după spusa aceluiaşi părinte Iustin Pârvu: “Aşadar să nu ne facem părtaşi la erezie, ci mai bine să murim muceniceşte, pentru adevărul Bisericii lui Hristos, după cum spune şi troparul: <>”

      Şi ce faceţi Înalt Prea Sfinţia Ta, Nicolae Corneanu, şi Prea Sfinţia Ta, Sofronie Drincec?! Doar ştiaţi foarte bine această tristă şi ruşinoasă poveste a Uniaţiei?! DECI, DACĂ V-AŢI ÎMPĂRTĂŞIT CU DRACII CARE AU LUCRAT LA 1700, V-AŢI ÎMPĂRTĂŞIT ŞI CU TOATE PĂCATELE SLABILOR DE FIRE ORI TRĂDĂTORILOR DE ATUNCI – ÎNMULŢINDU-LE CU CÂŢI ANI DE NECESARĂ ÎNŢELEPŢIRE VOR FI TRECUT DE LA ACESTE NEGRE MOMENTE ALE ISTORIEI ARDELENEŞTI!!! Vă spurcaţi peste trupurile martirizate şi peste sfintele suflete ale mucenicilor noştri, traşi pe roată, spânzuraţi, canoniţi în tot felul, PENTRU ORTODOXIE – asta faceţi, gudurându-vă pe lângă eretici şi pe lângă călăii şi ajutoarele de călăi ai Neamului Românesc, şi apoi…împărtăşindu-vă, cu greco-catolicii…”simbolic”, ziceaţi parcă, Înalt Prea Sfinţite Corneanu?! Păi, ce fel de ierarh ortodox sunteţi, Înalt Prea Sfinte, de n-aţi aflat că Sfânta Împărtăşanie/ Euharistia nu este…”simbol”, ci ÎNTRU ADEVĂR PĂRTĂŞIRE CU TRUPUL ŞI SÂNGELE/DUHUL LUI HRISTOS???!!! Iar dacă aţi făcut această părtăşire cu cei eretici, deci putrezi la Duh, aţi adus putrezire şi spurcăciune în Biserica/Mireasa Lui Hristos/Trup şi Duh al Lui Hristos!!! Şi, tocmai ca să nu se spurce şi duhnească a putred şi ceilalţi (căci e povestea cu mărul stricat, pus într-un paner, printre mere bune…), noi nu cerem doar scoaterea din cin, nu doar caterisirea/des-popirea, ci, pentru că nu eraţi un “om prost” (ca noi…) – ci deplin conştient şi întru totul ştiutor de canoane ale Ortodoxiei (căci eraţi…PĂSTORUL!!!), întrucât sunteţi Mitropolit, adică Vlădică peste o turmă cât o ţară (căci până nu de mult, fiece ţară a românilor, dintre cele trei, Moldova, Ţara Românească şi Ardealul - era cârmuită întru Duh, de câte un Mitropolit…!) – şi la fel şi cestălalt…”mare păstor”/episcop…Sofronie Drincec…(părtăşitor întru ale agheasmei, cu ereticii şi trădătorii…ŞI CERĂTOR DE IERTARE, ÎN NUMELE MARTIRILOR, CĂTRE CĂLĂII MARTIRILOR!!!) - considerăm că vina trădării este nemăsurat mai mare, pentru că este premeditată, intrând în complot rânjitor cu Iuda şi cu dracul!!! De aceea, dracul se scoate din Casa Domnului – iar noi, un umil mirean, dar, prin aceasta, părtaş la toate Tainele şi Puterile Dumnezeieşti ale Bisericii Ortodoxe - AM CERUT SFÂNTULUI SINOD AL B.O.R. (CARE S-A ÎNTRUNIT ÎN 9 IULIE 2008), LA VREMEA POTRIVITĂ, SCOATEREA PREA SFINŢIILOR VOASTRE ÎNAFARA BISERICII ORTODOXE…Numai I.P.S.S. BARTOLOMEU ANANIA, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului, Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului – a avut curajul să voteze pentru trecerea la pocăinţă a celor doi trădători de Ortodoxie...

     

      ...Restul membrilor (oameni păcătoşi şi ierarhi nevrednici...) Sfântului Sinod... - chiar ca un „rest” s-a comportat!

     

      ...Pentru a putea să staţi să vă părtăşiţi cât vreţi cu călăii noştri şi cu ajutoarele de călăi, cu cei spurcaţi şi cu spurcăciunile lor cât vreţi – …adică, toată viaţa asta, până la iad… - dar să staţi, aşa precum v-a fost alegerea şi voia, la masă cu dracul, cu Satana Nălucirii (“Marele Iluzionist”…), iar nu cu noi, cei care năzuim, în simplitatea noastră, naivă şi curată, să împărţim Cina de Taină – cu Mântuitorul Hristos, cu Dumnezeu Atoatefăcătorul – dar şi cu sfinţii noştri mucenici…

     

      ...Adică, dacă am folosi noţiunile „tovarăşilor de drum” ai Sfinţiilor Voastre…am cerut şi cerem, şi acum, până la moartea noastră şi dincolo de moarte (pentru că n-o facem pentru noi, ci pentru miile de Sfinţi Martiri ai Ortodoxiei!), cu tot respectul, cu cea mai înfrântă smerenie, pentru Hristos-Dumnezeu şi pentru martirii şi mucenicii Neamului nostru Românesc - să fiţi… „excomunicaţi”…adică, pe româno-bizantină: CATERISIŢI!!!

     

     

      NOTĂ

      1-“Stimate Domnule Redactor Victor Roncea,

      Suntem un însemnat grup de preoți din Protopopiatul Marghita, Episcopia Oradiei care, ca ultim gest de profunda ingrijorare si disperare, ne adresam Domniei Voastre cu urmatoarele lucruri cat se poate de grave, pe care trebuie sa le stiti pana nu este prea tarziu si pe care va rugam sa le verificati.Nu stim cine si de ce ne-a pedepsit cu aceast pseudo -episcop Sofronie care de cand a venit la Oradea ne face sa ne fie rusine ca suntem preoti ortodocsi. L-am primit cu dragoste, cu speranta, dar dupa discursul de la intronizare foarte repede ne-am lamurit ca acest ins n-are nimic cu arhieria, cu Biserica, cu omenia romaneasca, el nu e nici macar om, e un IMPOSTOR. Stie toata tara cum l-a expulzat pe smeritul episcop Ioan! Ce rusine pe obrazul Bisericii! Ce raspuns avem in fata crestinilor, a neoprotestantilor, a catolicilor? N-a fost suficient, nu s-a oprit aici: ne trimite ordin circular in care minte cu nerusinare ca P.S.Ioan si-a dorit sa fie prohodit in satul natal si am crezut, pana cand la inmormantare am auzit testamentul in care Episcopul Ioan a dorit sa fie prohodit la Oradea si privegheat o noapte, sa-i fie citit testamentul dupa slujba si abia apoi sa fie ingropat in Ohaba! Ura si rautatea merg mai departe si ne pune sa-i facem slujba parastasului la 6 saptamani, peste saptamana, in miercurea mare??!! Nici paganii nu-si batjocoresc asa memoria inaintasilor!

      L-a alungat pe parintele nostru protopop Gheorghe Ciobai, dupa ce l-a schimbat din functie, din catedrala pe care a construit-o si a acoperit-o in Marghita, iar pe parintele Razvan Rogoz din Satulbarba, ginerele parintelui protopop Ciobai, l-a oprit de la cele sfinte fara nici o ancheta?! S-a interesat macar sa afle cata truda a depus acest parinte protopop ca sa ridice o catedrala si cum a aparat ortodoxia in toate conflictele cu greco-catolicii? Nici macar n-a calcat in Marghita pana ce a luat aceste masuri diabolice! L-a numit in Parohia Voivozi Simian pe un preot de la Cluj, Calinescu Catalin fara a anunta vacantarea parohiei, iar peste o saptamana (?), la numit consilier la episcopie cu probleme de constructii - biserici si case parohiale. Ce activitate a avut intr-o saptamana? Sau poate la Cluj a ridicat... Catedrala! Am aflat ca a numit preot greco-catolic in una din cele mai bune parohii de la Tinca, Girisul Negru, fara a anunta parohia vacanta si fara concurs?! Ce dispret fata de preotii ortodocsi din eparhie! Dar nu ne mai miram de nimic cata vreme vicarul episcopiei e un preot divortat! Ni-l da model pentru preoti sau calugari? Ce rusine pe capul nostru! Ne umileste pe toti preotii prin aroganta sa!

      Noi traim cu salarii modeste, cu salarii restanta, iar episcopul nostru, cu votul saraciei pe capul lui, poarta engolpioane de peste un miliard de lei ( 30 000 €) si ii face daruri PF Patriarh, tot engolpioane, de inca 750 000 de milioane ( 20 000 €)!Stam zile intregi pentru audienta si ne primeste prin sali de sedinta pentru ca in palat, soptesc pe la Secretariat, intra numai vicarul Mihail care si doarme acolo!Tradeaza si vinde interesele Bisericii Ortodoxe! Am aparat impreuna cu credinciosii bisericile din 1990 pana astazi, iar cel care ar trebui sa ne sprijine ii obliga pe preotii Puscas sa cedeze pamantul parohiei reformatilori iar cei care suntem in litigiu cu greco-catolicii suntem somati sa nu ne opunem retrocedarilor si sa slujim alternativ! Rad preotii si credinciosii greco-catolici de noi amintindu-ne mereu ca „episcopul vostru ne va da si bisericile si pamanturile”. Ne intrebam cat se poate de serios pentru ce am luptat, pentru cine ? Nici intr-un caz pentru Episcopul Sofronie! Nu cumva este un alt Atanasie Anghel? Sfinteste Aghiasma Mare cu episcopul unit in ziua Bobotezei la raul Cris!!?? Este singurul episcop din Mitropolia Clujului care nu participa la canonizarea sfintilor mucenici ce si-au jertfit viata pentru credinta ortodoxa de la Bistrita, participand la o slujba obisnuita in protopopiatul nostru, la Porumblaca! Nimeni nu vede ca acest om nu are nimic cu Biserica Ortodoxa, ca o batjocoreste?Are o mandrie luciferica! Ne cere prin ordin circular sa-i punem tablourile chiar si pe Scaunul de Sus? Ne intrebam ingroziti catre Cine „ne plecam zicand; binecuvantat esti Cel ce stai pe scaunul Slavei Tale, Cel ce sezi pe heruvimi”, catre episcopul Sofronie sau catre Arhiereul Hristos?

      Pe Sfantul Antimis pe care l-am primit scrie urmatoarele: S-a sfintit acest antimis prin rugaciunile „Smereniei Sale, Domnul Domn, Sofronie... Si dictatorul Ceausescu era mai disctret cu cultul personalitatii...Toate acestea si mai mari decat acestea se intampla la Oradea! Va rugam sa le verificati pe toate si veti vedea ca sunt adevarate!

     

      Va rugam sa interveniti pentru ca deja e prea tarziu, iar ruptura sufleteasca dintre noi, preotii si cel care spune, pentru ca el nu mai este episcopul nostru, sa nu fie oficiala!

     

      Noi nu ne organizam in sindicat preotesc, dar vrem sa avem episcop ortodox, cu frica de Dumnezeu si cu dragoste fata de preoti si credinciosi!Daca Sfantul Sinod nu se sesizeaza fata de cele de mai sus, la Oradea, Biserica Ortodoxa va ramane doar cu... Sofronie! Dumnezeu sa ne ajute!

     

© Copyright Adrian Botez
Nu există nici un comentariu  
Comentează articolul  Spune-ţi părerea

    Toate câmpurile sunt obligatorii.
    Comentariul nu poate include link-uri.
    Dacă sunteţi logat, numele şi emailul se autocompletează.
    Comentariile sunt moderate şi vor apărea pe site numai după aprobare.

Nume :
Email (nu va fi afişat) :
Comentariu :


   SFera Online v.3 Final Edition - arte vizuale şi literatură de anticipaţie
      Toate drepturile rezervate. Copyright © 2001 - 2011 SFera Online | © 2011 - 2015 Arhiva SFera Online