evomag.ro
    science-fiction fantasy poezie eseu arte vizuale
Caută :  
Resurse Contact
Atingeri sensibile  -  Hoţul de timp  -  Câmpul de luptă  -  În căutarea zborului  -  Frumuseţea numărului unsprezece  -  Umbrele nopţii  -  Plastic  -  Natură moartă, cu portret  -  Jocul Zeilor (III)  -  Întâlnirea  -  Dansând pe sârmă  -  Sender: High_Orbit_God  -  Ankirah  -  Conştiinţa împăcată  -  Bătrânul, literele şi noaptea  -  Istoria spirilor de la începuturi până la trecerea munţilor  -  Inelul de platină  -  Poveste de mahala I : Meciul  -  Luminile oraşului XXXII  -  La vânatoare da "Eilian"  -  Puterea pereche  -  Feţele dragostei  -  Drumul spre  -  Norma  -  Experienţă pecuniară  -  Viziune  -  Cartea cu autor necunoscut  -  Toate celelalte popoare  -  Café du Marcel  -  Transcendere  -  Mamal - Beciul  -  Luminile oraşului VIII  -  Meduza (III)  -  Anul 10000  -  Oglinda  -  Luminile oraşului XXXIII  -  Darul divin  -  Muribundul  -  Bumerangul lui Zeeler  -  Fata mării, Poliana  -  Luminile oraşului XI  -  Experienţa însoţeşte sensul ascuns al misiunii noastre  -  Vară cu ciocănitori  -  Pânza de paianjen  -  Fata morgana  -  Înălţarea  -  De aici, de sus...  -  Vatmanul - Reacţiile, Epilog  -  Eu şi Cu Mine  -  Aniversarea


A şaptea scrisoare "la un prietin": Despre Ortodoxie

Adrian BotezPublicat Vineri, 17 Decembrie 2010, ora 14:35

      Stimate domnule R. B. (din München) -

      Aveţi dreptate (sau aproape...!), din păcate, când ziceţi că "singurul creştin a fost Iisus Hristos"...dar asta, din vina noastră, de puţin credincioşi şi, fireşte, extrem de puţin iubitori... - ŞI, MEREU, TRĂDĂTORI DE LUMINĂ!!!

      ...Nu pot fi de acord, în ruptul capului, cu multe afirmaţii aberante şi anti-româneşti ale dlui Neagu Djuvara, care o ia pe urmele impostorului (Dumnezeu să-l ierte!) I.P. Culianu (…iar acesta a murit, aşa că mă opresc aici, cu observaţiile despre "culianism"...). Şi, acum, referitor la Ortodoxie – pentru că referinţa la "cumanismul/cumanizarea" dlui Djuvara sunt lucruri, deocamdată, care ţin de oarece …”păsărele”…Numai să nu înceapă o campanie de presă (toată presa lumii este aservită “lor”!)!

      ..."Ortodoxie" înseamnă a pipăi Raiul, încă trăind pe Pământ. Nu aveţi argumente, să amestecaţi, cum fac cei din mişcarea New Age - mozaismul "Vechiului Testament" (cu al său Dumnezeu care are trăsături periculos de apropiate de cele ale lui Satana…: Dumnezeu/Iahwe, "Dumnezeu al mâniei, urii şi răzbunării"), şi, deci, nici islamismul Coranului, care trimite la un sens destul de meschin al conceptului de "iubire"... - cu Starea de Ortodoxie!!! Cel mult, să trimiteţi, cu prudenţă, la buddhism...din care eu nu accept (este trăirea mea personală, deci n-o impun nimănui!) nici palingenezia/metempsihoza (deşi a existat în credinţa zalmoxiană!), nici "nimicul", nici "Stingerea Eternă"/suspendarea re-încarnărilor - Nirvana...În schimb, îi recunosc buddhismului, prin panteismul său luminat, meritul (prin concentrarea în/prin meditaţie) de a pregăti (ca o treaptă imediat inferioară Creştinismului/Ortodoxiei!) isihasmul Ortodoxiei! Buddhismul este treapta necesară evoluţiei spirituale, către creştinismul ortodox...! Aduce boarea Milei Hristice, Cosmice!!!

      ..."A fi ortodox" nu priveşte "biserica de zid" - ci înseamnă superlativul Libertăţii Spiritului/Duhului. Dar întru Dumnezeul Iubirii-Hristos, iar nu întru Satana Trădării..."Ortodoxia" este însăşi TRĂIREA NORMALĂ, întru Duh, precum respiratia. Sau, altfel spus: TRĂIREA NORMALITĂŢII, CA PRE-GUSTARE A RAIULUI!!! Dacă vor fi existând romano-catolici care trăiesc în acest Duh (şi există: exemplul meu "clasic" este Francisc din Assisi...), dacă vor fi existând islamici (am cunoscut câţiva înţelepţi, care depăşeau, cu mult, spusa Coranului...cel puţin în felul în care li-l tălmăcesc lor imamii/muezinii/hogii...), şi mozaici - care vor recunoaşte măreţia sacrificiului pentru alţii (N. Steinhardt a învăţat acest lucru în puşcărie, la infirmerie, de la 5 legionari...care au murit pentru ca el, evreul, să se vindece de grava-i boală de plămâni! - ...şi momentul acesta a devenit, pentru el, momentul Revelaţiei, al metanoiei...ca şi în cazul lui Pavel/Paul/Saul din Tars, pe "drumul Damascului"!)...EI SUNT ORTODOCŞI! Adică, ei se înscriu, cu toată fiinţa lor şi cu tot Duhul, pe CALEA CEA DREAPTĂ CĂTRE HRISTOS-DUMNEZEU!!!

      Pentru că, încă o dată, "a fi Ortodox" înseamnă a afla Calea Dreaptă şi Liberă/Luminată, către Hristos-Lumina Lumii, Hristos - Iubirea, Hristos-Calea, Adevărul şi Viaţa...!!!

      ...Socrate, Platon ori Esop, Rimbaud (da, cu toată experienţa lui nefastă, întru homosexualism, el a trăit, APOI, metanoia, s-a preschimbat TOTAL, ca Dismas pe Cruce – şi a căpătat aureola, pe care numai beduinii deşertului, se zice, i-au văzut-o…iar nu “oamenii civilizaţiei”, pentru că “civilizaţie” înseamnă, de sute de ani, DECĂDEREA /DEGENERAREA GRAVĂ A DUHULUI!), Eminescu... - au fost si rămân mai ortodocşi decât toţi care se bat azi în piept, cu credinţa" lor...: vlădici, "plebei"-mahalagii/manelişti, ori "intelectuali" laici, EGAL!!!

      Nu este DELOC suficient să te duci, regulat, la biserică, ca să-ţi zici “creştin” şi…SĂ ŞI FII CREŞTIN AUTENTIC!!! Asta fac, “cazarmageşte”, romano-catolicii…dar nu înseamnă că ei se vor şi mântui, “în linie şi pe flancuri”…!

      …Spunea, cu dreptate, Petre Ţuţea, că mai creştină este o babă cu tălpile picioarelor crăpate, venind de la câmp, de la truda, PIOASĂ, a pământului - şi care se prăbuşeşte în faţa icoanei Maicii Domnului, decât cei mai mari savanţi ai lumii (dintre care mulţi “inventează” bombe “izbăvitoare” şi …“democratizatoare”!!!), care, precum fariseii, ori pretind că sunt “farurile lumii şi omenirii” (…oarbe faruri!!!), ori chiar îndrăznesc să născocească şi tălmăcească în tot felul şi soiul grăirea limpede a Blândului Nazarinean…inventând fel şi chip de “subtilităţi” şi sofisme, pe care le numesc (tot…) ortodoxe…!

      …Corneliu Zelea Codreanu, cel mai important Duh naţionalist românesc, după Eminescu, scria, în Însemnări de la Jilava: “...Caracteristica timpului nostru - spune Corneliu Codreanu - este că ne ocupăm cu lupta dintre noi şi alţi oameni, nu cu lupta dintre poruncile Duhului Sfânt şi poftele firei noastre pământeşti. Mişcarea legionară face excepţie, ocupându-se, dar insuficient, şi de biruinţa creştină în om, în vederea mântuirii lui."

      …Eu DEVIN ortodox, nu sunt ortodox...Pe lângă Sfântul Botez, eu trebuie SĂ TRĂIESC, EFECTIV, ÎNTRU CALEA CEA DREAPTĂ!!!

      …Devin ortodox atunci când mărturisesc duhovnicului meu, smeritul preot Teodor Fusaru – toate şovăielile mele către Lumină…ŞI MĂ ŞI POCĂIESC, DIN ADÂNCUL SUFLETULUI, PENTRU ELE!!! - …devin (şi, deci, trăiesc, EFECTIV), întru ORTODOXIE! - atunci când îmi văd munţii Bucovinei natale...înconjurând Sfintele Mânăstiri ale Bucovinei…Când văd, la Putna, zi de zi, monahi în rugăciune, dar şi Sfânta Comuniune Bethlehemică dintre Munţi şi Păduri şi Dobitoace şi Oameni şi Scările de Îngeri…

      …La Putna cea Sfântă, oamenii (monahi dimpreună cu ţărani laici!) se închină discret şi cu atâta foc, de se aprinde cerul…- şi toţi aflaţi în prosternare, pe lespezile reci ale ctitoriei Sfântului Ştefan – …atât de cufundaţi în rugăciune, că nici nu simt când îi calcă, pe degetele “mânurilor” (…”mânuri” întinse în Cruce, pe lespezile mânăstirii), turiştii…olandezi, germani, englezi etc…Da, când mă împărtăşesc, acolo, în creierii munţilor Bucovinei, din mierea înţelepciunii şi luminii de Duh a unor monahi şi sihaştri ortodocşi, precum Sfântul Părinte Monah COCAN CLEOPA, de la Sihăstria Voroneţului… (da, ortodocşi autentici, în trăire şi crez!), care degajă o putere spirituală pe care n-am întâlnit-o nicăieri şi la nimeni. ACOLO este, pentru mine, Raiul (sau, măcar, "pre-gustarea" lui...) – şi acest Rai nu se aseamănă decât cu acela regăsit, uneori, prin AUTENTICA stare de comuniune (cu preot şi oameni) din biserica în care mă rog, aici unde muncesc, la Adjud…

      ...E atât de bine-luminos/revelator, e atât de măreţ/sublim - SĂ FII ORTODOX AUTENTIC (măcar pentru câteva clipe de extaz isihast...)!!! - ... a mărturisit-o, pe la 1920, şi un” oarecare” SUNDAR SINGH...care n-a fost doar "evanghelist indian", ci a trăit, cu adevărat, Duhul Ortodoxiei, întru metanoia completă...prin arătarea, acolo, în Himalaia lamaseriilor buddhiste, a Lui Hristos-Mântuitorul Lumii şi a Maicii Sale Sfinte…care l-au călăuzit, prin arătări din vise, până la Bucureşti, unde Sundar Singh a trecut, prin metanoia, la Ortodoxie! Şi a şi prorocit…

      ...Atâta vă pot comunica, deocamdată, din experienţele mele… - nu doar “livreşti”, ci, uneori, chiar extatice.

      ...Dar e nevoie de curăţenie a Duhului, întru trăirea Lui Hristos. NU-L poţi, pe El, primi în cocina unui suflet “negrijit”!!! Nu poti trăda, şi, senin, să continui a pretinde că eşti /rămâi "Păstorul"..."Călăuza". NU!

      ...Prefer să trăiesc în cea mai sălbatică sihăstrie “barbară” (fără de lumină electrică, fără canalizare etc.), decât să fiu obligat să respir acelaşi aer cu îndrăciţii, cu cei ce emană duhori anti-spirituale...infernale...şi asta fac aşa-zişii noştri "ierarhi", ce-şi zic “ecumenişti” – de fapt, promotori ai Satanei din Mişcarea New Age (Corneanu şi Sofronie Drincec nu sunt decât..."emergenţa" duhorii trădării martirilor noştri!), în proporţie de 90%!!!

      ORTODOXIA, SPRE DEOSEBIRE DE EREZIA ROMANO-CATOLICĂ, NU ESTE CANTITATIVĂ, CI CALITATIVĂ! Nu facem prozeliţi/prozelitism – ci doar dăm mărturie neclintită, asupra credinţei noastre…fie şi cu riscul (tot mai mare, în ultimul timp!) al martiriului!!!

      ...Şi o ultimă afirmaţie, în care cred cu tot sufletul: Ortodoxia nu este nici "veche", nici "nouă" - ci VEŞNICĂ, precum este Dumnezeu!!! Este (cum am mai zis!) SINGURA STARE DE NORMALITATE A LUMII!!! Nu mă interesează DELOC aşa-zisa "civilizaţie modernă", nici satanismul Uniunii Europene Masonice, nici acela al Uniunii Masonice Americane… - “civilizaţie” şi “modernisme” care nu au adus decât distrugere şi jale şi, în primul rând, prăpădirea sufletului/Credinţei Strămoşeşti Româneşti…înseamnă GRAVĂ degenerare spirituală...!!!

      ...Am auzit şi de la I.P.S.S. Petru Gherghel (arhipăstorul romano-catolic de la Iaşi, când a vizitat Adjudul…), cu care am discutat câteva ceasuri...dar, ciudat (poate da, poate nu…), şi de la Preafericitul Daniel, la TVR-1, în noaptea care a urmat trecerii la cele veşnice a Preafericitului Teoctist – exact aceleaşi vorbe: "Dacă ar veni, azi, Sfântul Pavel, ba chiar Hristos, pe Pământ – şi ei ar folosi Internetul şi s-ar sui în avion..."

      Mai mare imbecilitate şi depărtare de la Religie/"erezie" nu există, nu poate exista: Hristos, ca şi marile Duhuri care ne influenţează şi modelează, dinafară şi dinlăuntrul nostru - ori că ştim, ori că nu ştim… - ori că vrem, ori că ne împotrivim Luminii-Hristos, precum orbii din peştera lui Platon!... - păşesc desculţi/desculţe, şi-şi rănesc, până la sânge, fiinţa, trecând, clipă de clipă, prin praful păcatelor noastre (...ignoranţa, egoismul, iresponsabilitatea şi luciferismul sunt cele mai cumplit-orbitoare de fiinţă şi de Duh!!!)...

      ...Din aceste imbecilităţi şi smintiri ale "ierarhilor" se trag..."dozatorul de agheasmă", "cădelniţa electronică" ori ..."spovedania pe Internet"!!! etc. etc. etc.

      ...Că vă scriu, acum pe Internet, este o întâmplare, determinată de cauze care depăşesc voinţa mea...: aş fi preferat să vă scriu pe ape şi pe vânt, pe stele, prin semne de ramuri şi cu Foc Viu Dumnezeiesc...

      Doamne,-ajută Duhului nostru şi necredinţei noastre! AMIN!

     

© Copyright Adrian Botez
Nu există nici un comentariu  
Comentează articolul  Spune-ţi părerea

    Toate câmpurile sunt obligatorii.
    Comentariul nu poate include link-uri.
    Dacă sunteţi logat, numele şi emailul se autocompletează.
    Comentariile sunt moderate şi vor apărea pe site numai după aprobare.

Nume :
Email (nu va fi afişat) :
Comentariu :


   SFera Online v.3 Final Edition - arte vizuale şi literatură de anticipaţie
      Toate drepturile rezervate. Copyright © 2001 - 2011 SFera Online | © 2011 - 2015 Arhiva SFera Online